WETHEPEOPLE

We the People (WTP) is een transcultureel platform dat kunst en educatieprojecten creëert vanuit het principe dat cultuur inclusief en verbindend moet zijn, zonder grenzen, geproduceerd vanuit een mondiale optiek. WTP is breed toegankelijk en manifesteert zich op verschillende plekken en locaties. In een wereld waar steeds meer versnippering ontstaat, levert WTP een bijdrage aan onderlinge verbondenheid en wederzijds begrip, zodat kruisbestuiving gestimuleerd wordt en nieuwe ‘samen-leving’ kan ontstaan.

WTP is opgericht door theatermaker en schrijver Ira Kip die aan de Theaterschool van Amsterdam heeft gestudeerd en The New School for Drama in New York. De transculturele, multidisciplinaire cultuur sector in New York inspireert Ira’s werk en staat aan de grondslag van WeThePeople.

Creëren met de mensen voor de mensen is de essentie van We The People
— Ira Kip

WE THE PEOPLE BESTUUR

Bestuursleden: Wesley Texel, Raoul Galaraga, Mauriel Lamp Algemeen & Tamara Bahia

ADVIES RAAD

Edson Sabajo (Patta), Arthur Kibbelaar (First Secretary at Ministry of Foreign Affairs), Aruna Vermeulen (Directeur, Hip Hop Huis), Isa Berenos (Danser, theatermaker), Ayra Kip (Creative Producent)

Het Bestuur en verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Beleidsplan is hier te downloaden. Het complete beleidsplan, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële balans zijn op te vragen via connect@wethepeople.nu

KVK 72720921